Kjære frivillig!

Tusen takk for at du gjør Trebåtfestivalen mulig å gjennomføre.
Uten din hjelp hadde ikke dette blitt noe av, sånn er det med den saken.

  

Har lyst til å bidra til en bra festival i 2020, så ta kontakt med Tor Erling på tor@bestmann.no.